სახელმწიფო ხაზინა


QR კოდი.
საიტის აღწერა: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა.
ოფიციალური ვებგვერდი.

საიტის მისამართი: treasury.ge
შემთხვევითი საიტები