ბუღალტრული მომსახურება


QR კოდი.
საიტის აღწერა: ჩვენ წარმოვადგენთ ბუღალტრული, საგადასახადო და სხვა ფინანსური სერვისების მომსახურების აუთსორსინგის კომპანიას. ამჟამად ვემსახურებით 100ზე მეტ მცირე და საშუალო ზომის კლიენტ კომპანიას. კომპანია დაფუძნდა 2015 წელს და მის შემდეგ სწრაფი ტემპებით იზრდება. სწრაფ ზრდას ხელს უწყობს კლიენტების კმაყოფილების მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ჩვენი კლიენტების დადებით რეკომენდაციებს საკუთარი მეგობრებისა და ახლობლებისთვისსაიტის მისამართი: ants.ge
შემთხვევითი საიტები