ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი


QR კოდი.
საიტის აღწერა: ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი (MY.GOV.GE) წარმოადგენს საჯარო და კერძო სექტორში არსებული ელექტრონული სერვისების ერთიან ვებ-პორტალს, რომელიც შექმნილია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ მიერ. ამჟამად პორტალზე განთავსებულია 400-ზე მეტი ელექტრონული მომსახურება, რომლებიც პორტალის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია ,,ერთი ფანჯრის“ პრინციპით - მხოლოდ ერთი წერტილიდან, პორტალზე რეგისტრაციისა და პორტალის მოხმარების წესებზე დათანხმების შემდეგ.

საიტის მისამართი: my.gov.ge
შემთხვევითი საიტები