ჩვენი ბანერის კოდები

თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ ამ პროექტს განვითარებაში განათავსოთ ჩვენი ბანნერები თქვენს ვებ გვერდზე. ეს დაეხმარება ჩვენს საიტს ანვითარებაში და ასევე თქვენს საიტებს. ჩვენი ბანერების ჩასმა თქვენს საიტზე სავალდებულო არ არის ეს ხდება მხოლოდ თქვენი სურვილით!
ჩვენი ღილაკის კოდი შეგიძლიათ ჩასვათ საიტის ნებისმიერ ადგილზე.

 ტექსტური ფორმატი
Topi.ge

 88x31

Topi.ge

 120x50
Topi.ge
 200x150

საძიებო ფორმა შეგიძლიათ ჩასვათ თქვენთვის სასურველ ადგილას.
შეგიძლიათ გაუკეთოთ რედაქტირება შეცვალოთ ფერი, ზომა და სხვა...